Jeg vil danse gennem tilværelsen og nyde jeg har glemt.
Nyde jeg har glemt dem der har kastet flere sten på min grusvej,
Og nyder de har glemt, for se’følig har de da glemt mig.