Puha jeg kan godt mærke det er jul/vinter.
Mindre tilbage gang i helbredet også hvad angår angsten og ocd'en.

Ich haz became emå jæz!

0 kommentarer: